Ovaj poziv uspostavljen je kao instrument za promociju lokalnih inicijativa i proširenje postojećih uspješnih rješenja na šire područje. Cilj poziva je uspostaviti suradnju između aktera u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih radi suradnje i izmjene dobrih praksi. Poseban cilj poziva je i olakšati prikupljanje i analizu dokaza kao potporu inovativnoj politici i praksi. 

Prioriteti: 

1. osnovne vještine koje trebaju usvojiti niskokvalificirane odrasle osobe; 

2. promicanje pristupa koji se temelje na učinku u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja; 

3. promicanje inovativne tehnologije u području stručnog usmjeravanja; 

4. profesionalizaciju osoblja (školsko obrazovanje, uključujući i rani predškolski odgoj); 

5. postizanje ciljeva obnovljene strategije EU-a za visoko obrazovanje

 

Projektni prijedlozi trebali bi obuhvatiti jedan od navedenih prioriteta i u potpunosti ga obraditi.

 

Uspješni projekti trebali bi biti:

INOVATIVNI: inovativne političke smjernice i pristupi koji dolaze od relevantnih dionika 

SURADNIČKI: projekti koji uključuju suradnju među organizacijama koji su ključni akteri i imaju kapacitete za inovacije i postizanje učinka na širem području

UTJECAJNI: projekti koji mogu pokrenuti dugoročne promjene u području obrazovanja i osposobljavanja

 

Budžet: 

Ukupni budžet za ovaj poziv iznosi 8 milijuna eura.

Projekti se mogu financirati s maksimalno 500.000 eura, stopa sufinanciranja iznosi 75%.

 

Raspored:

Rok za prijavu: 14. ožujka

Evaluacija: ožujak – lipanj

selekcija projekata i rezultati: srpanj

početak projektnih aktivnosti: 1. studenog ILI 1. prosinca ILI 1. siječnja 2018.

 

Prihvatljivost:

- partnerstvo treba imati minimalno 3 organizacije iz 3 različite zemlje članice

- prihvatljive organizacije su javne i privatna tijela aktivna u području obrazovanja i osposobljavanja (npr. nadležna tijela na nacionalnoj/regionalnoj/lokalnoj razini odgovorna za politiku obrazovanja i osposobljavanja, škole, visokoškolske ustanove, istraživački instituti, gospodarske komore, poduzeća, nevladine udruge, međunarodne organizacije itd.) koja mogu dokazati dovoljne operacijske (vještine i iskustvo osoblja) i financijske kapacitete za provedbu projekta

- u partnerstvo mogu biti uključeni i pridruženi partneri koji ne kontribuiraju financijski ako u projektu za to ima potrebe

- sve aktivnosti moraju se odvijati u zemljama koje sudjeluju u Erasmus+ programu, a uključuju: analize, studije, mapiranja, istraživačke aktivnosti, treninge, radionice, konferencije, seminare, izrade izvješća i političkih smjernica i preporuka, razvoj ICT alata i resursa za učenje itd.

- budžet se može koristiti za plaćanje zaposlenih osoba, putovanja i dnevnice, opremu, podugovoranja usluga i dr.

 

Kriteriji dodjele: 

1. važnost projekta (30 %) 

2. kvaliteta izrade i provedbe projekta (30 %) 

3. kvaliteta partnerskih i suradničkih dogovora (20 %) 

4. utjecaj na razvoj i širenje politike (20 %) 

Razmatrat će se prijedlozi koji su postigli najmanje 50% svakog kriterija i najmanje 70% ukupno.

 

Savjeti za prijavu:

- projekti moraju imate konkretne iskoristive rezultate (ne biti isključivo istraživački projekti)

- kod pisanja prijave fokusirat se na ZAŠTO (ciljevi), ŠTO (aktivnosti), KAD (dobra strategija i plan), TKO (tko su partneri i koje su im uloge), ZA KOGA (potencijalni korisnici)

- prijava mora biti koherentna i jasno izražavati odgovore na gore navedena pitanja

- naziv projekta i akronim moraju biti u jasnoj vezi sa sadržajem prijave

- prijava ne treba biti preopširna, fokus na konkretnom prijedlogu 

- uzeti u obzir kontekst, ciljeve poziva i politički kontekst Unije (Strategija ET 2020)

 

Primjeri uspješnih projekata financiranih iz Erasmus+ programa:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/  

Bruxelles Upcoming Events

euweek

 

 

adrion

adrion

adrion

Follow us

Follow Us