U Odboru regija održan je info dan za potencijalne prijavitelje za Europsku poduzetničku regiju za 2018. godinu na kojem su svoja iskustva podijelili bivši dobitnici (Malopolska, PL i Extremadura, ES), a članovi žirija su dali savjete i upute za prijavu.

Rok za prijavu je 7. travnja 2017., selekcija dobitnika će biti u lipnju, a rezultati poznati u srpnju.

Više informacija: http://cor.europa.eu/en/takepart/eer/Pages/how-to-apply.aspx  

Prednosti dobivanja titule EER su, osim priznanja Odbora regija, promocija na nacionalnom i međunarodnom nivou te oznaka kvalitete za poduzeća i investitore koje žele doći i ulagati (postiže se snowball efekt).

Žiri Odbora regija obično prima 15-20 prijava godišnje.

Za titulu EER mogu se prijaviti sve sub-nacionalne jedinice lokalne ili regionalne samouprave, ali pod uvjetom da imaju nadležnost u dizajnu i implementaciji ekonomskih strategija. Ideja EER titule je da dodatno potakne gospodarski razvoj u regijama i gradovima nositeljima, no kriterij dodjele su postojeći planovi i vrlo jasna slika trenutne situacije.

Titula se dodjeljuje kandidatima koji pokažu jasne ciljeve koje žele postići kroz projekt EER, imaju jako međusektorsko partnerstvo koje će raditi na postizanju tih ciljeva i političku podršku. Žiri u obzir uzima početno stanje u gradu/regiji: važan je put i nivo napretka od početnog do završnog stadija projekta, a ne nivo samog završnog stadija.

Kod prijave se važno držati formalnih uputa i uključiti sve važne informacije koje se tiču regije ili grada. Nije potrebno pisati sažetke EU politika ili aktivnosti na tom nivou već se striktno držati podataka važnih za regiju/grad.

SWOT analiza je vrlo važan dio prijave i mora biti precizno izrađena. Kod prijave je potrebno koristiti principe iz Small Business Act, ali na način koji odgovara postojećoj situaciji u regiji ili gradu. Također je važna komponenta komunikacijska strategija kako bi se uključio što veći broj dionika i građana, promovirala regija/grad, ali i EU i Odbor regija.

Politička podrška na svim nivoima je jako važna, žiri gleda tko je potpisao prijavu, no osim toga, ta podrška mora biti dugoročna i strateški usmjerena.

Prijavljene aktivnosti moraju ići dalje od postojećih političkih smjernica, a indikatori napretka moraju biti jasni, kao i na koji način će se pratiti implementacija. Indikatori moraju biti pametno odabrani i vrlo precizni, potrebno je prikazati mjerljive rezultate.

Svakako se savjetuje povezivanje s regijama i gradovima koji su već imali titulu, takva partnerstva donose dodatne bodove prilikom prijave a prijaviteljima omogućuju pristup korisnim informacijama i savjetima.

Prezentacije s Info dana i konkretni primjeri iz Malopolske i Extremadure dostupni su ovdje.

Bruxelles Upcoming Events

euweek

 

 

adrion

adrion

adrion

Follow us

Follow Us