Vijeće je 2. prosinca 2016. usvojilo djelomičan opći pristup o prijedlogu za promicanje besplatnog interneta u lokalnim zajednicama s pomoću programa pod nazivom „WiFi4EU” koji financira EU. Proračunska pitanja povezana s preispitivanjem višegodišnjeg financijskog okvira u sredini programskog razdoblja bit će razriješena u kasnijoj fazi.

Prijedlogom se želi osigurati besplatan bežični pristup internetu u gradskim vijećnicama, javnim parkovima i drugim središtima javnog života. EU će financirati instalaciju lokalnih bežičnih pristupnih točaka, a uslugu će održavati korisnik. Zahvaljujući nazivu „WiFi4EU” besplatna će mreža biti prepoznatljiva građanima.

Te bi besplatne lokalne veze čak i osobama koje inače možda teže pristupaju internetu, poput nezaposlenih i starijih osoba, trebale omogućiti da iskuse dobrobiti brze širokopojasne mreže. Internetskom vezom WiFi4EU promicat će se digitalne lokalne usluge kao što je e-vlada, a očekuje se i da će se tako povećati potražnja građana za povezanošću i korištenjem internetskim uslugama.

Novčana sredstva za program osigurat će se iz Instrumenta za povezivanje Europe. Do 100% prihvatljivih troškova pokrivat će se s pomoću jednostavnih oblika financiranja poput vrijednosnih kupona. Sredstva će se dodjeljivati poštujući načelo geografske ravnoteže u cijelom EU-u te prema načelu prvenstva s obzirom na redoslijed prijave. Broj lokalnih zajednica koje program mogu iskoristiti ovisit će o njegovu konačnom proračunu.

Prihvatljivost se temelji na činjenici da je određeno tijelo „tijelo javnog sektora”, kako je opisano u direktivi o dostupnosti javnih internetskih stranica i mobilnih aplikacija. Kako bi primili financijska sredstva, pružatelji bežičnog pristupa internetu moraju nuditi barem brzu vezu (iznad 30 Mb/s). Usto moraju moći snositi operativne troškove nakon instalacije veze. Kako bi se izbjegao štetan utjecaj na konkurenciju ili privatna ulaganja, za financiranje su prihvatljivi samo projekti kojima se ne udvostručuju postojeće privatne ili javne internetske veze.

Komisija je navedeni prijedlog dostavila u rujnu u sklopu paketa o povezivosti. Da bi mogao biti donesen, nacrt uredbe moraju odobriti i Vijeće i Europski parlament.

 

Preuzeto sa: http://www.consilium.europa.eu/hr/press/press-releases/2016/12/02-free-wifi-eu-internet-connection/ 

 

Bruxelles Upcoming Events

euweek

 

 

adrion

adrion

adrion

Follow us

Follow Us