Ponovno uspostavljanje javnih i privatnih investicija je na vrhu prioriteta Europske unije. Europska unija, stoga, poziva države članice, kao i jedinice lokalne i regionalne samouprave da pomognu u identifikaciji prepreka investicijama. Gradovi i regije, među najvažnijim su investitorima, a također su i jedan od najvažnijih čimbenika u stvaranju investicijski povoljne klime na svojim područjima.

Odbor regija Europske unije poziva sve predstavnike gradova i regija da ispune anketu pod nazivom: Prepreke investicijama na lokalnom i regionalnom nivou. Rezultati će biti prezentirani Europskom parlamentu i Vijeću Europske unije i pomoći će da se čuje glas lokalnih i regionalnih aktera u procesu Europskog semestra.

Anketa je otvorena do 14. srpnja, može se ispuniti na svim službenim jezicima EU, a ispunjavanje traje do 15 minuta.

Anketa: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/obstacles-investments 

Za više informacija možete se obratiti na e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bruxelles Upcoming Events

euweek

 

 

adrion

adrion

adrion

Follow us

Follow Us