U Općoj upravi Europske komisije za Unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo te male i srednje poduzetnike održana je 10. ožujka radionica na kojoj je dan presjek mogućnosti financiranja tekstilne i kreativnih industrija, prvenstveno u obliku pozajmica kroz Europsku investicijsku banku i financijske instrumente Europske unije (npr. COSME). Predstavljeni su primjeri iz tekstilne industrije te područja kulturnih i kreativnih industrija koji se planiraju ili se već na taj način financiraju. Od programa koji financiraju projekte „grant“ principom, spomenuti su H2020 (u smislu financijske potpore za povezivanje europskih klastera iz područja kreativnih industrija) i Erasmus+, posebno kao okvir za razmjene znanja i poboljšanje obrazovnih programa vezanih uz tekstilnu industriju i kreativne industrije.

U pozdravnom govoru g. Sławomir Tokarski, Director for Innovation and Advanced Manufacturing, DG GROW, istaknuo je da su prednosti europske tekstilne industrije obrazovani radnici i duga tradicija u proizvodnji, no kombiniranje financijskih sredstava za potporu tekstilnoj industriji još uvijek nije najbolje. 

Ova konferencija bila je namijenjena prvenstveno predstavljanju Junckerovog fonda za strateške investicije, ne samo u smislu financijske pomoći već i tehničke pomoći, savjetovanja itd.

 

European Fund for Strategic Investment (EFSI) – Implementation Aspects: Harald Gruber,  European Investment Bank 

Europska investicijska banka kroz pozajmice financira projekte u skladu s političkim smjernicama Europske unije, npr. inovacije, ušteda energije i sl.

EIB ima trenutno 4 politička prioriteta:

- Okoliš (u 2015. uloženo 19,6 milijardi eura)

- Infrastruktura (u 2015. uloženo 18,9 milijardi eura)

- Inovacije (u 2015. uloženo 18,7 milijardi eura)

- MSP (u 2015. uloženo 29 milijardi eura)

Projekti koje financira EIB (kroz posudbe) moraju biti ekonomski opravdani i financijski samoodrživi.

Cilj Junckerove inicijative je povećati udio privatnih investicija, a uloga EIB-a je motivirati privatne investitore. Ova inicijativa omogućava EIB-u da ulaže u rizičnije projekte. U smislu tekstilne industrije, financirati se mogu inovacije, razvoj malih i srednjih poduzeća, razvoj novih proizvodnih procesa koje dovode do ušteda energije itd.

U obzir ulaze aktivnosti kao što su nabava opreme, razvoj infrastrukture, razvoj novih proizvoda, ali i studije, istraživanja, razvoj klastera, tehnoloških parkova, razvoj vještina (cjeloživotno učenje) itd.

Minimalna veličina projekta je oko 10 milijuna eura ukupnih troškova. U praksi, to su češće puno veći projekti. U suprotnom EIB usmjerava prijavitelje na svoje partnerske banke u državama članicama. Rješenje za manje projekte je agregacija manjih projekata u jedan veći. 

Vremenski okvir financiranja ovisi o vrsti projekta i ekonomskom profitu za banku. Što se tiče projekata vezanih uz tekstilnu industriju, preporuka bi bila 5-7 godina. 

 

Prezentacija mogućih projekata koji će se prijaviti EIB-u: 

International Association of Users of Artificial and Synthetic Filament Yarns and of Natural Silk - AIUFFASS: Mr Philippe de Montgrand predstavio je projekt koji je predstavljen Europskoj investicijskoj banci vezano uz industriju svile.

Svila se uvozi najviše iz Kine, a najviše kompanija koncentrirano je u Lombardiji i regiji Rhone-Alpes. Više od 40% proizvodnje iz te dvije regije izvozi se van EU. 

To je industrija s dugom tradicijom i velikim kapacitetom za inovacije. Motiv za ovakak projekt je prvenstveno fokus na Europsku oznaku kvalitete, tržište luksuznih proizvoda i povećana potražnja za visokokvalitetnim sirovim proizvodom. Cilj je vratiti proizvodnju sirove svile u Europu. 

Ciljevi: 

• razvoj znanja uzgoja sirove svile
• osiguravanje stalne i sigurne količine sirovog proizvoda

Preliminarno istraživanje izradili su partneri iz Italije (Ufficio Seta, CRA – Agriculture and Sericulture unit), Francuske i Švicarske. Rezultati su pokazali da će uvoz sirovog proizvoda s istoka sve teže i teže namirivati potrebe europskih proizvođača luksuznih proizvoda, zato se želi raditi na vraćanju proizvodnje sirove svile u Europu.

Projekt je temeljen na tradicionalnom principu (obnova znanja proizvodnje sirove svile) i inovativnom pristupu (razvoj novih tehnologija i procesa za inovativnu proizvodnju u Europi).

Sljedeća faza je izrada poslovnog modela i pilot-projekta proizvodnje sirove svile. Ako ta faza bude uspješna, planira se širenje proizvodnje.

Očekuje se financiranje iz H2020 (dio vezan za istraživanje i inovacije), a vezano za industrijske investicije računaju na Junckerov investicijski plan za što su trenutno u pregovorima s Europskom investicijskom bankom.

 

St’art Invest: financial instrument for creative industries: Virginie Civrais 

Predstavljanje organizacije koja poduzećima aktivnim u kreativnim industrijama pomaže doći do financiranja. Za poduzeća u Valoniji i Bruxellesu.

 

Regional Initiative for Culture and Creativity (RICC): Introduction of the network: Lorenza Badiello and Valentina Polylas 

Predstavljanje nove mreže regije koja je otvorena i besplatna za regije aktivne u kreativnim industrijama i kulturnom sektoru. Primarni motiv je razmjena informacija vezano za izvore financiranja do kojih je još uvijek teško doći, kao i lobiranje prema europskim institucijama za priznavanje jače uloge regija u izradama politika vezanih za kulturu i kreativne industrije. Članice mreže su prvenstveno regije koje su u svojim strategijama pametne specijalizacije označile kreativne industrije kao jedan od prioriteta. 

Kontakt za zainteresirane: Valentina Polylas, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

Financial instruments for SMEs in COSME: Astrid Bartels, DG GROW 

60% COSME budžeta je namijenjeno za financijske instrumente kojima je cilj financirati MSP-e koji inače ne mogu doći do sredstava. To se kroz COSME postiže kroz dva instrumenta:

- Loan Guarantee Facility (LGF): podrška intermedijarnim tijelima u transakcijama do kojih inače ne bi došlo (visoki faktor rizika i sl.) – nema ograničenja vezano za sektor/djelatnost koja se financira

- Equity Facility for Growth (EFG): glavni cilj je mobilizirati privatni kapital, investicije u postojeće investicijske fondove za MSP-e

Uvjet za dobivanje novaca je da u zemlji u kojoj je poduzeće osnovano postoji intermedijarno tijelo (banka, venture fund ili sl.). U Hrvatskoj to još nije slučaj (postoje prijave, ali nijedna institucija još nije potpisala ugovor s Komisijom). U Italiji: Credito Emiliano.

Radi lakše komunikacije, EK je uspostavila portal za sve EU financijske instrumente:

www.access2finance.com 

s podacima o svim vrstama financiranja koje postoje u pojedinoj zemlji članici.

 

Opportunities under EU funding programmes:  European Structural Funds and smart specialisation: Katja Reppel, DG REGIO  

How do ESIF work?

Prezentacija osnovnih postavki strukturnih fondova. Pet fondova (ERDF, ESF, EAFRD, EMFF, CF) i ukupno 456 nacionalnih/regionalnih programa + 79 Interreg programa. U ovom razdoblju naglasak je na rezultatima i stvarnom uspostavljanju ravnoteže među europskim regijama kroz fokus sredstava na ključne sektore. Novost su u ovom razdoblju ex-ante uvjeti; cilj je uskladiti financiranje sa smjernicama strategijom EU.

What does Smart Specialisation mean for Creative industries?

Kreativne industrije su među 10 najspominjanijih sektora u strategijama pametne specijalizacije. EK je razvila Eye@RIS3 bazu podataka kako bi se partneri iz različitih dijelova Europe mogli naći oko zajedničke teme i/ili naći partnere koji komplementiraju njihove sektore.

 

Guarantee Facility for Cultural and Creative Industries:  Maciej Szymanowicz, DG CONNECT

Predstavljanje mogućnosti programa Kreativna Europa i najnovijeg financijskog instrumenta EU. CCS LGF (Culture and Creative Industries Loan Guarantee Facility) namijenjena je rizičnim ulaganjima u kulturnom sektoru. U tekstilnom sektoru pokrivena je modna industrija, konkretno dizajn kao umjetnička djelatnost, ali NE i proizvodnja.

 

Erasmus +: vocational training, apprenticeships and skills development: Felix Rohn DG EMPL

Prezentacija mogućnosti za tekstilnu i kreativne industrije u okviru Erasmus+ programa. Mogućnosti kroz Ključnu aktivnost 2 (suradnja u svrhu suradnje i izmjene dobre prakse) i KA 3 (podrška političkim reformama: poziv objavljuje EK – call for tenders). U ključnoj aktivnosti 1 (mobilnost za učenike, studente i nastavno osoblje) i 2, vidi se mogućnost za tekstilnu industriju i dizajn prvenstveno kroz projekte usmjerenje poboljšanju programa strukovnog obrazovanja, promocija strukovnog obrazovanja i sl. 

 

New approach to smart specialisation, clusters and industry modernisation; cluster facilitated projects for new industrial value chains: Carsten Schierenbeck, DG GROW

Prezentacija mogućnosti za klastere kreativnih industrija. Posebni naglasak na H2020 pozivu INNOSUP-1, Cluster facilitated projects for new industrial value chains. Mora biti povučena paralela sa strategijom pametne specijalizacije i operativnim programima vezanim uz ERDF.

Za više informacija EU Cluster Portal

http://ec.europa.eu/growth/smes/cluster/  

 

 

 

Bruxelles Upcoming Events

euweek

 

 

adrion

adrion

adrion

Follow us

Follow Us