Prvi koordinacijski sastanak Briselške dunavske mreže u 2016. godini održan je 12. veljače u Stalnom predstavništvu Republike Slovačke pri Europskoj uniji. Sastanak je obilježen slovačkim preuzimanjem predsjedništva makroregionalnom strategijom od Baden-Württemberga.

Sastanak je započeo predstavljanjem najvažnijih aktivnosti i pomaka tijekom predsjedništva Baden-Württemberga. Proteklu godinu obilježilo je otvaranje Danube Strategy Point u Bruxellesu i uspostava Danube Interreg programa. Također je uspostavljeno predsjedništvo strategijom, a radi bolje i učinkovitije koordinacije uspostavljeno je trojni princip, odnosno suradnja između tri regije/države koje predsjedaju ili će predsjedati makroregionalnom strategijom. Kao najveći izazov ostaje pitanje usklađivanja Europskih strukturnih i investicijskih fondova, posebno Europskog fonda za regionalni razvoj s ciljevima i prioritetima makroregionalne strategije. Naglašeno je da je na sastanku ministara zaduženih za Europske fondove na Godišnjem forumu u Ulmu postignut dogovor i temelji zajedničkog rada prema ostvarivanju tog cilja. U tom smislu je izdana i zajednička deklaracija koja označava obvezu ministara zaduženih za europske fondove posvećivanja

Predstavnica Europske komisije istaknula je da jednostavno spominjanje makroregionalne strategije u operativnim programima nije dovoljno, pri evaluaciji bi se trebali uzimati u obzir projekti koje doprinose ciljevima makroregije. Također se osvrnula na nedavno zatvoren poziv za dostavu projektnih prijedloga u okviru Interreg Danube programa. Zaprimljeno je ukupno 547 iskaza interesa koji se trenutno evaluiraju, a odluka o prijedlozima koji će biti pozvani da dostave punu prijavu očekuje se u travnju. Najavila je otvaranje poziva za prioritetnu os 4: upravljanje i implementacija strategijom makroregije.

Program slovačkog predsjedništva fokusirat će se na zaštitu voda i društvo znanja, odnosno područja u kojima djeluju kao jedni od koordinatora. Uz Godišnji forum u studenom u Bratislavi na kojem će se održati i sastanak ministara zaduženih za znanost, Slovačka planira organizirati i javno događanje na temu zaštite voda u srpnju u okviru Europskog summita regija i gradova te side event Europskog tjedna regija i gradova u listopadu u Bruxellesu na temu znanstvenih istraživanja i inovacija.

Na sastanku su ukratko predstavljene aktivnosti u prioritetnom području 4 (zaštita voda) i 7 (društvo znanja), te aktivnosti i planovi Dunavske strateške točke u Bruxellesu.

Nakon sastanka svečano je otvorena izložba slovačkog umjetnika Adolfa Bence pod nazivom „Waterways“. 

Bruxelles Upcoming Events

euweek

 

 

adrion

adrion

adrion

Follow us

Follow Us