Europska komisija u partnerstvu s Europskom investicijskom bankom objavila je brošuru namijenjenu lokalnim vlastima i projektnim koordinatorima kako najbolje kombinirati Europski fond za strateške investicije sa strukturnim fondovima kako bi se postigli najbolji rezultati i doprinjelo stvaranju novih radnih mjesta i održivog, pametnog i uključivog ekonomskog rasta.

Brošura daje pregled svih mogućih kombinacija korištenja ESIF i EFSI sredstava, bilo na razini pojedinačnih projekata, bilo kroz korištenje financijskih instrumenata. Brošura će naknadno biti dopunjena primjerima dobre prakse i povratnim informacijama dobivenima od relevantnih dionika.

Bruxelles Upcoming Events

euweek

 

 

adrion

adrion

adrion

Follow us

Follow Us